Tilbage til forsiden
Om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Biodynamisk dyrkning
Liste over biodynamiske avlere
Her kan du købe biodynamisk
Fagligt Forum
Regler og kontrol
Biodynamisk forskning
Frugtbare frø
Biodynamisk såkalender
Biavl
Biodynamisk mad og vin
Materiale om foreningen
Bliv medlem af
Links til relevante hjemmesider
Søg på denne hjemmeside
Kalender

Arkiv over nyheder

Kontakt foreningen


Forskning

Billeder af fødevarekvalitet – ny danske forskning i fødevarernes livskræfter og indre kvalitet

I Danmark er den videnskabelige biodynamiske forskning koncentreret om undersøgelser af kvaliteten af fødevarer. Forskningen foregår på to laboratorier i Herskind ved Århus. Her anvender man to billeddannende metoder: biokrystallisationsmetoden og stigbilledmetoden. Metoderne viser graden af den fysiologiske modenhed i fødevarer i form af mere eller mindre velordnede billeder. De supplerer kemiske analyser og kan give oplysninger, som ikke kan læses ud af analysetal.

Arbejdet foregår i hhv. Biodynamisk Forskningsforening, der arbejder med biokrystallisationsmetoden, se www.biodynamisk-forskning.dk og Foreningen for Stigbilledforskning, der arbejder med stigbilledmetoden, se www.stigbilledforskning.dk

Billede af biokrystallation
Ved biokrystallationsmetoden danner ekstrakt af et produkt et billede, når opløsningen af kobberklorid inddampes i klimakammeret. Billedets orden og harmoni er et udtryk for produktets livskraft og modenhed.
Stigbilleder laves ved, at plantesaft stiger op i et specialpapir. Billedets linier og farver afspejler produktets kvalitet.


De billeddannende metoder er traditionelt brugt i den biodynamiske forskning, hvor de tages som et udtryk for produktets sundhed og livskraft. Udgangspunktet er, at produkter med en høj grad af modenhed og indre orden har en bedre ernæringsværdi end umodne produkter med svag livskraft. Modne produkter har et højere indhold af vitaminer og mineraler samt en række sekundære stoffer, og det taler for, at de er sundere.


Biokrystallisationsbilleder fremstilles under præcist regulerede klimaforhold. Både processen og resultaterne aflæses med computerprogrammer.


Biodynamisk Forskningsforening samarbejder med Kassel Universitet, Tyskland og Louis Bolk Institut, Holland, om en videnskabelig metodegodkendelse af biokrystallisationsmetoden

Foreningen for Stigbilledforskning samarbejder med forskere, virksomheder og avlere om metodens udvikling og anvendelse.


Krystallisering, Biodynamisk ForeningBilleder af livskraften
Fagbladet for agronomer og andre uddannelser fra Det Biovidenskabelige Fakultet, Jord og Viden, har i sit første nummer i år et fin informativ artikel om biokrystallisationsmetoden undet titlen 'Biodynamisk forsker skaber billeder af livskraften'. Forskeren er Jens-Otto Andersen på Biodynamisk Forskningsforenings laboratorium i Hertha Levefælleskab ved Århus.
Læs Per Henrik Hansens artikel på bladets hjemmeside her
Læs mere om forskningsforeningens arbejde på www.biodynamisk-forskning.dk

BiokrystalForskning i madens kvalitet
Ph.D.Jens-Otto Andersen forsker i fødevarekvalitet med biokrystallisationsmetoden på Biodynamisk Forskningsforenings laboratorium i Hertha Levefællesskab ved Århus. Tidsskriftet Nyt Aspekt har et fint interview med ham om hans forskning og hvordan den 'indre kvalitet' i fødevarerne viser sig med metoden. Den indre kvalitet har betydning for vores evne til at fordøje maden på den rigtige måde, mener Jens-Otto Andersen. Dyrkning og forarbejdning kan derfor være afgørende for, om maden virker sundt eller belastende på helbredet.
Læs artiklen fra Nyt Aspekt her. Se mere om Nyt Aspekt på www.nytaspekt.dk