Tilbage til forsiden
Om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Biodynamisk dyrkning
Liste over biodynamiske avlere
Her kan du købe biodynamisk
Biodynamiske produkter
Regler og kontrol
Biodynamisk forskning
Frugtbare frø
Biodynamisk såkalender
Biavl
Biodynamisk mad og vin
Materiale om foreningen
Bliv medlem af
Links til relevante hjemmesider
Søg på denne hjemmeside
Kalender

Arkiv over nyheder

Kontakt foreningen


Kalender

   
   
27.
november
Biodynamisk frugtavl på Fejø
Den 27. november bliver der mulighed for at høre om og se, hvordan de biodynamiske principper og metoder kan bruges i frugtavlen.
Der er mødested og plantagebesøg kl. 16 hos frugtavler og naturvejleder Thorkel Bejer, Storemosevej 60, Fejø.
Klaus Loehr-Petersen fra Foreningen for Biodynamisk Jordbrug informerer om de biodynamiske metoder.
Fælles transport fra færgen kan arrangeres
Efterfølgende aftensmad og samtale. Pris: 150 kr.
Tilmelding senest fredag 23. november til Birgitte A. Pedersen, birgitte@fejoe.dk
Faglige oplysninger: klaus@biodynamisk.dk tlf. 22 17 25 65
Støttet af
Fonden for Økologisk Landbrug
   
29.
november
Introduktions- og opfølgningskursus i regenerativ dyrkningmed Martin Beck og Erik Frydenlund
Torsdag d. 29. nov. Kl. 9 til 16 i Kullerup ved Nyborg.
En introduktion til principperne i regenerativ dyrkning og vejen til en højere jordfrugtbarhed og stabile høje udbytter. Emner vil være mikroorganismer i jorden, blandingsafgrøder, følgeafgrøder, grøntgødning, jordbehandling, fladekompostering, vitalisering, næringsstofbalance, kompostering og seneste nye fra regenerativ dyrkning. Erfaringer fra danske avlere.
Hvad sker der i Norge og Sverige? Hvad vi oplevede på studieturen til Tyskland i oktober.
Sted: KullerupKurser, Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk
Tilmelding til: aase@biodynamisk.dk 
Pris inkl. forplejning: 800 kr plus moms
   

13.
december

Specialdag om jordfrugtbarhed for grøntsags-producenter
med Martin Beck og Erik Frydenlund
Torsdag d. 13. dec. Kl. 9 til 16 på Hellevad Vandmølle, Vandmøllevej 13, 6230 Rødekro
"Hvordan praktiseres de regenerative dyrkningsmetoder bedst ved dyrkning af grøntsager?"
Fokus på regenerative dyrkningsmetoder, jordstruktur, jordbearbejdning, efter- og mellemafgrøder.
Tilmelding til: aase@biodynamisk.dk senest den 6. dec.
Pris inkl. forplejning: 1.200 kr plus moms
   
2019
Flere datoer
8 dages Grundkursus i Jordfrugtbarhed i 2019
Undervisere Martin Beck og Erik Frydenlund
På grundkurset er der mulighed for at gå i dybden med at forstå de spændende sammenhænge mellem planten, mikroorganismerne og mineralerne i jorden, når disse tre arbejder godt sammen er der mulighed for at opnå høje stabile udbytter, sunde planter, mindre ukrudt og samtidig opbygge jordens liv og humus!
Grundkurset består af 4 moduler på følgende dage:
10. -11. jan. Kullerup, Fyn
21. -22. feb. Kullerup, Fyn
28. -29. marts, Sjælland
6. -7. juni Kullerup, Fyn.
Pris inkl forplejning: 12.700kr + moms
Tilmelding og spørgsmål til: erikfrydenlund@gmail.com
Læs mere på: www.martin-beck.dk eller www.erikfrydenlund.dk
   
  Online-kursus i biodynamisk landbrug
Har du praktisk erfaring med økologisk jordbrug, en uddannelse indenfor landbrug eller gartneri og lyst til at vide noget (mere) om de biodynamiske principper og metoder, så er der nu en god mulighed for et kursus via nettet. Emnerne er bl.a. gården som levende organisme, kompostering, biodynamiske præparater, dyrehold og sociale aspekter. Kurset er på engelsk. Læs mere på www.bdacollege.org.uk
   
   
   
Flere oplysninger om aktiviteterne i kommende nyhedsbreve.


Ønsker du løbende at blive informeret om foreningens aktiviteter, kan du tilmelde dig foreningens postliste her.