Tilbage til forsiden
Om Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Biodynamisk dyrkning
Liste over biodynamiske avlere
Her kan du købe biodynamisk
Regler og kontrol
Videofilm om biodynamik
Frugtbare frø
Biodynamisk såkalender
Biavl
Biodynamisk mad og vin
Materiale om foreningen
Bliv medlem af
Links til relevante hjemmesider
Søg på denne hjemmeside
Kalender

Arkiv over nyheder

Kontakt foreningenStøt kravet om at planter af nye GMO-teknikker skal være strengt reguleret og mærket!

Baggrund:
Store kemi-, biotech- og frøvirksomheder arbejder på, at nye genetisk modificerede organismer (GMO'er) skal dyrkes på vores marker og ende på vores tallerkener uden en grundig kontrol. Disse virksomheder har lobbyet Europa-Kommissionen i årevis for at undtage nye GMO-teknikker fra det europæiske GMO-direktiv. Virksomhederne underbygger deres krav med udokumenterede påstande om formodede fordele for bæredygtighed, pesticidreduktion og klima.

Men da virksomhederne ejer størstedelen af de patenterede såsædsarter, der er konstrueret med disse teknikker, vil det i særlig grad være til fordel for disse virksomheder.
Såsæds-virksomheders indflydelse på frøudviklingen truer ikke kun landmændenes information om de frø, de køber. Det truer deres valgmulighederne generelt og landbrugets biodiversitet.

Nu risikerer vi, at Europa-Kommissionen undtager de nye GMO'er fra EU's eksisterende GMO-lovgivning. I henhold til de nuværende regler i EU's Udsætningsdirektiv er både de gamle og de nye GMO'er underlagt EU-godkendelse. Det sikrer en grundig risikovurdering for menneskers sundhed og miljøet, gennemsigtighed for producenter og landmænd og mærkning af fødevarerne.

Hvis de nye GMO-teknikker som f.eks. CRISPR bliver undtaget fra de nuværende strenge kontrol- og mærkningsregler, vil det forhindre landmænd, fødevareproducenter, detailhandlere og forbrugere i at træffe valg om at spise GMO-frit. Men vi har ret til at bestemme, hvad vi vil spise og dyrke på vores marker!

  • De nye GMO'er er stadig genmanipulerede organismer - og bør reguleres som sådan i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. De skal gennemgå en streng sikkerhedsevaluering og mærkes som genetisk modificerede fødevarer for at sikre gennemsigtighed for alle i kæden fra jord til bord.
  • Der skal forskes mere i miljø-, biodiversitets- og sundhedsrisici ved de nye GMO'er med hensyn til deres socioøkonomiske konsekvenser for landmænd og for fødevaresystemet, og der skal udvikles nødvendige nye analysemetoder.
  • Den danske regering bør fremme ægte løsninger for et bæredygtigt og klimaresistent landbrug, såsom agroøkologiske praksisser og økologisk landbrug, og beskytte landmændenes mulighed for at vælge frø på et oplyst grundlag og at kunne modsætte sig patenter på frø.

Kursus i biodynamisk biavl

Denne underskriftindsamling er lavet i samarbejde med en lang række grønne organisationer verden over for at beskytte landbrug, natur og forbrugere mod en svækket kontrol med nye GMO-teknikker.

OPFORDRING
Vi opfordrer indtrængende fødevareminister Rasmus Prehn, vores regeringen og det danske folketing samt EU Kommissionen til at fastholde, at de nye GMO'er skal reguleres efter den eksisterende EU-GMO-lovgivning. Desuden opfordrer vi til at opretholde obligatoriske sikkerhedstjek og mærkning af alle GMO'er, for at garantere gennemsigtighed i vores fødevareproduktion og at
beskytte vores natur, miljø og frihed til at kunne vælge GMO-fri fødevarer og produkter.

Læs mere under formularen til venstre.